Cărei Case de la Hogwarts aparţii?

Quiz Image

Cu toţii am auzit măcar o dată despre Harry Potter, vrăjitorul de la Hogwarts şi despre confruntarea sa cu Cap-de-Mort. În acest test vei afla cărei Case de la Hogwarts aparţii.

Hogwarts, Şcoala de Magie şi Farmece are elevii împărţiţi în patru case: Cercetaşi, Viperini, Ochi-de-Şoim şi Astropufi. La începutul fiecărui început de an şcolar, elevii din primul an sunt sortaţi la una dintre cele patru Case după personalitatea lor. Tu în ce Casă te-ai potrivi?

Created by: Dede Deyu
  1. Culoarea ta favorită este:
  2. Treci întâmplător pe lângă lac şi observi că un elev este pe cale de a se înneca. Aparent nu ştie să înnoate. Ce faci?
  3. La care dintre materiile următoare ai vrea să participi dacă ai fi elev la Hogwarts?
  4. Care dintre următoarele substantive te descriu cel mai bine?
  5. În timp ce te îndrepţi către ora de Previziuni către Viitor, observi că un Viperin se ia de un elev din primul an. Ce faci?
  6. Dacă ar fi să-ţi comeperi un animal de companie, acela ar fi:
  7. Colegul tău de Poţiuni te întreabă dacă poţi să-i împrumuţi bufniţa ta pentru a trimite o scrisoare, informându-te că bufniţa lui a murit. Ce faci?
  8. Întorcându-te de la bibliotecă în camera de zi, observi că în dormitorul tău lucrurile sunt întoarse cu fundu-n sus şi îţi lipsesc câteva lucruri. Ce faci?
  9. Tocmai ai intrat în echipa de Vâjhaţ a Casei tale. Joci în/ca:
  10. Ce părere ai despre prieteni?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.