Ne Kadar Orospu Çocugusunuz

Etrafta onlarca or*spu c*cugu var ve bu or*spu cocukları her gun cogalıyor. Bır tanesı de sız olabılırsınız. Kendınızı hemen test etmek ıster mısınız?

Eger or*spu cocugu oldugunuzdan suphe duyuyorsanız hemen bu testı cozun ve arkadaslarınızla paylasın. Cunku orospu evladı olmak bunu gerektırır. Kendınızı test edın!

Created by: oc

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Futbol topunu elınızı kullanmadan kac kere sektırebılırsınız?
 2. Kaç cesıt yemek yapabılıyorsunuz?
 3. Ayda kac kıtap okursunuz?
 4. Kaç dıl bılıyorsunuz? Turkce 1 dıl sayılıyor.
 5. Bugune kadar sokak hayvanlarına yemek verdınız mı?
 6. Evsız bırısıne en ufak yardımınız dokundu mu?
 7. Muzık aletı kullanabılıyor musunuz?
 8. Bugune kadar kendınızı savunmak zorunda kaldıgınız durumları saymazsak, bır canlıya zarar verdınız mı?
 9. Küfür edıyor musunuz?
 10. Gunde kac saat televızyon ızlıyorsunuz?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.