SS501'Ä° NE KADAR Ä°YÄ° TANIYORSUN?

Quiz Image

SS501 Turkish Peas Sitemizde sizleri de aramızda gí¶rmek isteriz. Test orjinalde @AppleOfTheEye29 'ye aittir. Test sorularının í§evirmi sayfamızca yapılmıştır.

SS501 Turkish Peas Sitemizde sizleri de aramızda gí¶rmek isteriz. Buraya biÅŸiler yazarak 150 karakteri doldurmam gerekiyomus.. :/ Ee daha daha nasılsınız :D ve doldu :D

Created by: canSSu

 1. SS501 ne zaman í§Ä±kış yaptı?
 2. SS501'in Maknea'si kim?
 3. Grup ií§inde nadiren rap yapan í¼ye hangisi?
 4. SS501'in ara vermeden í¶nceki son konserinin adı nedir?
 5. SS501'in ara vermeden í¶nceki son albí¼mí¼ní¼n adı nedir?
 6. SS501 fandomunun ismi nedir?
 7. SM Ent'ten kí¶ken alan 2 í¼ye hangisidir?
 8. Park Jung Min'in fandomunun adı nedir?
 9. Aynı í¼niversiteye gitmiÅŸ olan 2 í¼ye hangisidir?
 10. Hangi í¼ye MAL ismi ile tanıtılır?
 11. En kí¶tí¼ uyku alışkanlığına sahip olan í¼ye hangisi?
 12. Hangisi SS501'in alt grubundaki í¼yelerdir?
 13. SS501'in fan klubí¼ní¼n resmi rengi hangisidir?
 14. Hangisi SS501'in Lideri'nin en yakın arkadaşlarındır?
 15. Yemek yediÄŸinde en hızlı kilo alan í¼ye?
 16. Kim Hyung Jun'un şuan ki şirketinin adı ne?
 17. SS501'in 2013'teki buluşmasının tam tarihi ne?
 18. Hangi SS501 í¼yeleri diÅŸlerini yaptırdı?
 19. SS501'in menajerinin adı ne?
 20. SS501'in en uzun í¼yesi kim?
 21. Herhangi bir FC takımında yer almayan SS501 í¼yesi hangisi?
 22. Hangi í¼ye bir variety show sırasında pantolonunu yırtmıştı?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.