SS501'Ä° NE KADAR Ä°YÄ° TANIYORSUN?

Quiz Image

SS501 Turkish Peas Sitemizde sizleri de aramızda görmek isteriz. Test orjinalde @AppleOfTheEye29 'ye aittir. Test sorularının çevirmi sayfamızca yapılmıştır.

SS501 Turkish Peas Sitemizde sizleri de aramızda görmek isteriz. Buraya bişiler yazarak 150 karakteri doldurmam gerekiyomus.. :/ Ee daha daha nasılsınız :D ve doldu :D

Created by: canSSu of SS501Turkishpeas
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. SS501 ne zaman çıkış yaptı?
 2. SS501'in Maknea'si kim?
 3. Grup içinde nadiren rap yapan üye hangisi?
 4. SS501'in ara vermeden önceki son konserinin adı nedir?
 5. SS501'in ara vermeden önceki son albümünün adı nedir?
 6. SS501 fandomunun ismi nedir?
 7. SM Ent'ten köken alan 2 üye hangisidir?
 8. Park Jung Min'in fandomunun adı nedir?
 9. Aynı üniversiteye gitmiş olan 2 üye hangisidir?
 10. Hangi üye MAL ismi ile tanıtılır?
 11. En kötü uyku alışkanlığına sahip olan üye hangisi?
 12. Hangisi SS501'in alt grubundaki üyelerdir?
 13. SS501'in fan klubünün resmi rengi hangisidir?
 14. Hangisi SS501'in Lideri'nin en yakın arkadaşlarındır?
 15. Yemek yediğinde en hızlı kilo alan üye?
 16. Kim Hyung Jun'un şuan ki şirketinin adı ne?
 17. SS501'in 2013'teki buluşmasının tam tarihi ne?
 18. Hangi SS501 üyeleri dişlerini yaptırdı?
 19. SS501'in menajerinin adı ne?
 20. SS501'in en uzun üyesi kim?
 21. Herhangi bir FC takımında yer almayan SS501 üyesi hangisi?
 22. Hangi üye bir variety show sırasında pantolonunu yırtmıştı?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.