Dutch Dread Quiz deel-3

Hallo lieve mensen van het Dutch Dread Forum. Dit is een quiz gemaakt door Twinkl. Ik hou van quizzen (quissen, quises, quizsen... checkcheck: Ok de eerste meervoud was al goed) Dus... ik hou van quizzen, jullie ook?

Ga de strijd aan, wie is de beste en slimste en het meest verslaafd aan het Dutch Dread forum? Ik daag jullie uit voor een moeilijke test. Degene die 23 vragen goed beantwoordt wint een enkeltje onbewoond eiland zonder internetaansluiting!!

Created by: twinkl

 1. Wiens dreads zijn deze week (17 juli) precies 2 jaar oud?
 2. Wie is eigenlijk geen kutwijf? Het lijkt alleen maar zo...
 3. Wie heeft er GEEN ADHD?
 4. Wie van de drie heeft de meeste berichten op het forum?
 5. Wie is er 184 cm groot en (bijna) 15 jaar oud?
 6. Wie is onze australische vriend?
 7. Wiens hond hebben ze pas geleden (juli '08)moeten laten inslapen?
 8. Wanneer is het nieuwe dreadforum in gebruik genomen?
 9. Wie is volgens Mensa hoogbegaafd?
 10. In welk topic staat het subtopic 'broodje-aap-verhalen'?
 11. Wie woont het meest zuidelijkst in Nederland?
 12. Wie komt er niet uit Duitsland?
 13. Van wie is deze tekening? Knippen en plakken: (http://85.17.151.65/272700001-272750000/272721401-272721500/272721483_5_7xlw.jpeg)
 14. Welk onderschrift heeft Jeroenfens?
 15. Wiens namen zijn rood gekleurd en wiens namen groen? Jorina, Biessy, Marije, Hanne, London*, jeroen,
 16. Wie zei: Wisten jullie dat ik: - een enorme rommelkont ben - ongelooflijk chaotisch ben - erg onzeker ben - niet snel opgeef - faalangst heb - niet zonder mijn moeder kan - geen vader meer heb en totaal niet met mijn stiefvader kan opschieten - aan het afvallen ben - mijn kledingstijl aan het veranderen is - ik totaal geen weerstand meer heb en dat ik daardoor veel ziek ben en dus echt bijna nooit naar school ga - maar nog steeds heel erg goede cijfers haal
 17. Welk antwoord hoort bij: Anton liet zijn hoofd chirurgisch verplaatsen om tenminste nog een brede schouder te hebben.
 18. Knippen/plakken: (http://img204.imageshack.us/img204/1407/p1010791cu5.jpg) Heeft de eigenaar nog dreads?
 19. Wie vroeg zich af of ze een meisje of een jongen was?
 20. Wie heeft maar 1 enkele klinker in zijn/haar naam?
 21. Is 'wie ben ik?' een forumlid?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.