Welke pokemon type ben jij?

Vraag jij je weleens af welke pokemon type jij bent? Hier kom je het te weten in slechts 10 vragen!. Doe nu de quiz en kom erachter welke type je bent!

De vragen zijn 10 multiple choise vragen. het is je eigen antwoord en er is geen goed of fout. disclaimer: De uitkomst kan eventueel afwijken van wat je had verwacht.

Created by: Thomas de Heer of mijn youtube-kanaal
(your link here more info)

  1. Wat doe je op een zonnige dag?
  2. Een vriend(in) groet je op straat, wat doe je
  3. Hoevaak haal je grappen uit bij anderen?
  4. Als je een strenge leraar hebt en die begint te schreeuwen tegen je, hoe reageer je?
  5. Ben je weleens bang in het donker?
  6. hoe snel wordt je boos
  7. Wat vindt je leuk om te doen?
  8. Wat is je favoriete type?
  9. wat is je minst favoriete type van deze types
  10. Wat is je lievelingskleur

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.