Ce Personaj Feminin Din Jurnalele Vampirilor Esti?

Quiz Image

Urmăreşti Jurnalele Vampirilor (The Vampire Diaries)? Recunoşti că acest serial este unul excepţional şi nu ratezi niciun episod? Sau, pur şi simplu, ţi se pare un test interesant?

Ei bine, acest test îţi va arăta cu ce fată te asemeni cel mai mult din serial. Poate fi Rebekah, Elena, Bonnie, Katherine, Caroline sau Hayley. Încearcă testul şi află cu care te asemeni cel mai mult.

Created by: Ema Snow
  1. Dacă ai fi o creatură supranaturală, ce ţi-ar plăcea să fi?
  2. O trăsătură a ta este de a fi:
  3. Prima ta relaţie ar fi cu:
  4. De obicei, porţi:
  5. Ce cuvânt te descrie cel mai bine?
  6. Tocmai ai aflat ca iubitul tău, de care eşti îndrăgostită lulea, te-a înşelat. Ce faci?
  7. Prietena ta tocmai te-a făcut de râs în faţa întregii clase. Come reacţionezi?
  8. Ce accesoriu l-ai purta mereu cu tine?
  9. Å¢I-ar plăcea ca superputerea ta specială să fie:
  10. Rivala ta îţi spune că eşti slabă de fire. Come reacţionezi?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.