Liikkuvuus-testi

Tämä testi ottaa huomioon tuloksessa myös ikäsi. Valitse numeroista ikääsi vastaavat. Sukupuolta tämä testi ei ota huomioon, mutta merkitse kuitenkin sukupuolesi. Male on mies ja Female nainen.

Kun olet täyttänyt kaikki kohdat tästä testistä paina Submit Answers ja saat tietää miten sinulle kävi. Vaihtoehtoja on tässä testissä kolme.

Created by: Ann

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Kuinka korkea on BMI? Saadaan kaavasta paino/pituus x pituus metreinä. Esim. 70kg/1,7 x 1,7 m= 20,58..
 2. Seuraavaksi asetu selkä seinää vasten, laskeudu niin alas että polvet ovat 90 asteen kulmassa. Katso kellosta aika kuinka kauan pysyt tässä asennossa.
 3. Kuinka vahva on yläkehosi? Montako punnerrusta saat kasaan
 4. Selän joustavuus? Makaa selälläsi kädet pään takana. Ojenna toinen jalka suoraksi ylös ja taivuta toisen jalan yli sivulle, miten käy...
 5. Miten liikkuvat kätesi? Yritä viedä kämmenesi yhteen selkäpuolellasi.
 6. Tasapaino. Seiso suorassa ja sulje silmäsi, nosta toista jalkaa lattiasta niin korkealle kuin pystyt ja pyri pysymään tässä asennossa.
 7. Takareisien ja selän notkeus? Istu lattialle selkä seinäävasten ja jalat suorassa. Yritä taivuttaa käsiä niin että ne menevät varpaiden ohi, miten käy
 8. Miten pää kääntyy? Seiso suorassa ja yritä katsoa olkapääsi yli, mitä tapahtuu...
 9. Jos minun pitäisi kävellä päivässä tietty matka, kuinka pitkälle jaksaisin kävellä?
 10. Jos sinun pitäisi tehdä spagaatti, miten kävisi?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.