Stressitaso testi

Kaksi ensimmäistä kenttää on englanniksi, ensimmäisessä kysytään ikää ja toisessa sukupuolta. Female on nainen ja Male on mies. Tässä testissä näillä kentillä ei ole mitään merkitystä.

Merkitse silti sitä numeromäärää vastaavaa luku on sinulla on ikävuosia ja myí¶s sukupuolesi. Lopuksi paina Submit Answers niin saat tietää miten sinulle kävi.

Created by: Ann

Are you ready for...
Our "When Will I Die" Quiz?

 1. Elämässäni on ainakin yksi henkilí¶, jota rakastan, ja joka rakastaa minua.
 2. Kukaan ei tee mitään ilmaiseksi, jos joku auttaa hän haluaa aina jotain vastapalvelukseksi.
 3. Jollen pidä koko ajan kiirettä en ennätä tehdä mitään.
 4. En odota innolla tyí¶hí¶n pääsyä joka aamu.
 5. Minulla on nukahtamisvaikeuksia
 6. Syí¶n aamiaisen ja vähintään yhden täysipainoisen aterian päivässä
 7. En pidä odottamisesta tai jonottamisesta.
 8. Tyí¶päivä on ohi, ja olen vielä jännittynyt.
 9. Väittelen usein kiivaasti ystävieni kanssa.
 10. Olen eronnut puolisostani ½ vuoden sisällä
 11. En näytä suuttumustani helposti, mutta kun räjähdän sen kyllä huomaa.
 12. En halua tuhlata aikaani, joten tyí¶skentelen aina vähintään kahden asian kimpussa yhtä aikaa.
 13. Minulla on paljon itselleni tärkeitä ystäviä
 14. Muuntelen totuttaa että pääsen elämässäni eteenpäin.
 15. Kuinka monta kertaa olet ollut sairaana vuoden sisällä? Flunssat lasketaan mukaan.
 16. Kuinka usein harrastan liikuntaa viikossa? Vähintään 30 min kerralla.
 17. Minulle läheinen henkilí¶ on kuollut vuoden aikana
 18. Tupakointi
 19. Kuinka monta ravintola-annosta väkeviä kuluu päivässä
 20. Pelaan ja otan riskejä
 21. Minulla on joka päivä aikaa itselleni ja rentoutumiseen
 22. Syí¶n joka päivä hedelmiä ja vihanneksia
 23. Menetän helposti malttini
 24. En viihdy tyí¶ssäni

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.