Kuinka hyvin tunnet Klaanin?

Quiz Image

Klaani on nuorille suunnattu Uusiseelantilainen scifi-draamasarja, jota fanitetaan ympäri maailmaa. Kuinka hyvin oikeastaan tunnet Klaanin? Vastaa sarjaa koskeviin monivalintakysymyksiin ja selvitä oma tietämyksesi taso.

Tehtyäsi testin, voit palata sarjan kotisivuille osoitteeseen: tribeklaani.webs.com . Voit myí¶s vierailla sivuston yhteydessä olevalla foorumilla ja liittää sinne, kuinka hyvin pärjäsit testissä. (Tulossivulla on koodit.)

Created by: Jeanne of this site
(your link here more info)

 1. Mitä tyí¶nimeä lääkkeen kehittelijät käyttivät viruksesta?
 2. Mitä lääkkeellä pyrittiin saamaan aikaan?
 3. Kuinka julkinen tai salainen projekti oli?
 4. Minkä vuoksi Jack näpräsi radiota sarjan alussa? (Kaikki muut pitivät touhua naurettavana.)
 5. Jack asui sarjan alussa yksinään ostarilla, jossa hänen isänsä kauppa sijaitsi. Ketä sinne saapui ryhmänä hänen jälkeen?
 6. Minkä vuoksi Jack päästi heidät sisään?
 7. Minkä vuoksi hän kuitenkin laski kalterioven alas, kun Lex, Zandra ja Ryan kävelivät heidän perässä ostarille?
 8. Minkä vuoksi Jackille järjestettiin oikeudenkäynti sarjan 1. kaudella?
 9. Miksi Lex ryhtyi puolustamaan Jackia oikeudenkäynnissä?
 10. Minkä vuoksi sisarukset Ellie ja Alice saapuivat ostarille 2. kaudella?
 11. Mitä sarjan pilottijaksossa EI tapahdu?
 12. Mitä Lex ei tiettävästi osaa tehdä?
 13. Klaani on tunnettu virheistään. Mitä virhettä sarjassa ei kuitenkaan ole tehty?
 14. Ostarinrotat osaavat rankaista klaaninsa jäseniä, kun joku tekee jotain väärää. Kuka seuraavista EI ole joutunut jäähylle hissikuiluun?
 15. Bray arvostaa sarjassa suuresti (muun muassa) Amberin johtajan taitoja, niin kuin monet muutkin, sillä Amber on sivistynyt ja vaalii demokratiaa. Mitä demokratia ei tarkoita?
 16. Miten Tai-San saapui alun perin ostarille?
 17. Minkä taidon hän opetti Cloelle matkalla?
 18. Kun Tai-San saapui ostarille, mikä pí¶yristytti häntä eniten.
 19. Mitä nimeä Patsy ehdotti klaanille?
 20. Lex päätti kuitenkin että heidän nimeksi tulee 'Ostarinrotat'. Amber hyväksyi sen ja sitä myí¶tä muutkin. Miten Jack kommentoi Lexin nimiehdotusta?
 21. Ketkä ovat hyviä ystäviä sarjassa?
 22. Minkä tapahtuman seurauksena May saapui ostarille 2. kaudella?
 23. Mihin klaaniin May kuului ennen kuin tutustui Saleneen ja Ostarinrottiin?
 24. Minkä May mainitsee paheekseen?
 25. Ketkä taistelivat Hurjien kanssa valtaklaanin asemasta 1. kaudella?
 26. Kuka nousi Hurjien johtajaksi Zootin kuoltua?
 27. Kuka ei ole ollut koukussa Ramin lanseeraamaan peliin?
 28. Trudy tuli raskaaksi Martinille, ennen kuin poika liittyi Hurjiin ja muutti nimensä Zootiksi. Trudy synnytti tyttí¶vauvan vain 14-vuotiaana ostarilla. Hän nimeää tyttärensä Brayn mukaan Bradyksi...Miksi?
 29. Kuka heistä ei ole sairastunut virukseen missään vaiheessa?
 30. Cloe on varsinkin hyvin eläinrakas ihminen sarjassa. Mitä eläintä sarjassa ei ole esiintynyt?
 31. Miksi Cloe piilotteli vasikkaa parkkihallissa 1. kaudella?
 32. Sarjan 5. tuotantokautta on kommentoitu liian "saippuamaiseksi". Mistä tämä ainakin osittain johtuu?
 33. Sarjasta poistui paljon henkilí¶itä Valittujen vangitsemina 2. ja 3. tuotantokausien varrella. Kuka ei kuulunut heihin?
 34. Ketkä ovat sisaruksia sarjassa?
 35. Kuka heistä ei ole kuulunut tiettävästi Hurjiin missään vaiheessa?
 36. Mikä oli Jayn arvonimi teknoissa 4. kaudella?
 37. Minkä nimistä lehteä Ellie kirjoittaa 3. kaudella?
 38. Kuka asensi pommin Ebonyn huoneeseen hotellilla (4. kaudella), yrittäen murhata hänet?
 39. Kehen Pridella on pitkään pakkomielteinen ihastus, vaikka henkilí¶ ei vastaa hänen tunteisiin?
 40. Seuraavassa on väittämiä Priden klaanista nimeltä Ekot. Mikä väite EI pidä paikkaansa?
 41. Klaanin pretribe-tarinoihin liittyvä kysymys. Mikä seuraavista ei pidä paikkaansa?
 42. Kuka on käsikirjoittanut ja ohjannut sarjan?
 43. Mikä faktatieto sarjan tekijästä ei pidä (tiettävästi) paikkaansa?
 44. Missä kaupungissa sarja on kuvattu?
 45. Mihin sarjalla pyritään ainakin kannustamaan?
 46. Suomi oli yksi harvoja maita, jossa Klaania näytettiin heti ilmestymisvuonna Iso-Britannian lisäksi. Minkä vuoden kesänä Klaanin ensimmäinen tuotantokausi näkyi meillä Ylen tv 2:lla?
 47. Kanavien on ollut vaikeaa lí¶ytää Klaanille lähetysaikaa, ja sen vuoksi emme ole saaneet vielä nauttia sarjan uusinnoista. Sarjan dvd-boxit ovat kuitenkin rantautuneet myí¶s suomalaisiin verkkokauppoihin ja fanit saavat siis sarjaa seurata, joskin ilman tekstityksiä. Kuinka monta kautta Klaania on ilmestynyt?
 48. Onnittelut! Olet tehnyt testin loppuun. Kiitos kun vastasit kyselyyn.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.