Toksiklik testi

buraya ne yazacağımı inanın ki bilmiyorum eğlencesine test yapayım dedim illa 150 harf kullan diyor. gerçekten bu ülkeden çok sıkıldım diyebilirim sizlere

ikinci açıklamayı da istiyor mk alt tarafı eğlencesine test yapcaz iki saat ne açıklama yapabilirim. devlet dairesine rapor hazırlıyoruz sanki hasbinallah

Created by: Zeynep
  1. Durduk yere sevilmediğimi düşünüp insanlara trip atarım
  2. Gıcık olduğum insanları huzursuz etmek için gizli alıntı girerim ............................................................................................................
  3. Haksız olsam bile özür dilemem kuyruğu dik tutarım
  4. Canımı sıkan kişilere dinlene dinlene zorbalık yaparım
  5. Kıskanç biriyimdir
  6. İlişkilerde kavga eğlencelidir (her türlü insan ilişkisi)
  7. Birbiriyle kavga eden insanlar görünce çok eğleniyorum
  8. İnsan sevmiyorum
  9. Hayatımdaki kimsenin gidişine üzülmem tek başıma mutluyum
  10. Bir tartışma olduktan sonra olayı konuşmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranırım

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending