Pokémon Advanced Medal

Pokémon is een mediafranchise van het internationale bedrijf Nintendo en werd rond 1995 gecreëerd door Satoshi Tajiri. Oorspronkelijk werd het uitgebracht als een duo Game Boy role playing games die met elkaar verbonden konden worden. Pokémon is sindsdien uitgegroeid tot de op een na meest succesvolle game-franchise ter wereld, na Super Mario. Het spel is sinds 1999 verkrijgbaar in de Benelux, en is nog steeds zeer populair onder vele lagen van de jeugd.

De Animé van het spel Pokémon, gewoonweg Pokémon genoemd, volgt de avonturen van de jongen Ash Ketchum uit Pallet Town, die Pokémon meester wil worden. Hij was te laat om uit een van de drie starter Pokémon te kiezen (Charmander, Squirtle en Bulbasaur), dus kreeg hij een Pikachu toegewezen. De tekenfilmserie bestaat al uit veel seizoenen, waarbij Ash reist door de verschillende regio's: Kanto, Johto, Hoenn en Sinnoh. In Kanto en Johto draagt hij dezelfde kleding. In Hoenn heeft hij echter een andere outfit. En in Sinnoh draagt hij weer een andere outfit. Pokémon is in Nederland te zien op Jetix en in België op VT4. De serie staat ook bekend onder deze namen.

Created by: Bronzem

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. The type of; Azurill
 2. Piloswine
 3. Feraligatr
 4. Nidoqueen
 5. Lucario
 6. Op welk level evolueert; Pineco > Foretress
 7. Skorupi > Drapion
 8. Remoraid > Octillery
 9. Trainers, welk van deze Pokémon kun je het best gebruiken tegen Torkoal? A - Gligar B - Glaceon C - Gardevoir
 10. Trainers, welk van deze Pokemon kun je het best gebruiken tegen Bellsprout? A - Geodude B - Tentacool C - Remoraid
 11. Trainers, welk van deze Pokemon kan geen Surf leren?
 12. Trainers, welk van deze Pokemon kan geen Mean Look leren?
 13. Trainers, welk van deze Pokemon kan door Pokemon met elkaar te laten paren, NIET de aanval Substitute leren?
 14. Trainers, welk van deze Pokemon kan door Pokemon met elkaar te laten paren, NIET de aanval Will-O-Wisp leren?
 15. Welke BERRY bestaat NIET?
 16. De Pokemon met de hoogste speed uit dit lijstje is..
 17. Welke aanval leert Ho-Oh niet uit zich eigen?
 18. Welke aanval leert Lugia niet uit zich eigen?
 19. Je hebt nu deze quiz afgerond. Helaas komt er nu nog een laatste slotvraag die erg moeilijk is. Probeer hiermee toch nog wat extra punten te scoren! Welk nummer is Tyranitar?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.