ne kadar cekilmez birisin

yüzde kaç çekinilmez olduğunuzu ve etrafınızdaki insanların sizle zorla konuşup konuşmadığını sizi gerçekten sevip sevmediğini anlayabileceğiniz bir kişilik testi

yav aq buraya daha ne yazacaz daha ne kadar betimleyebilirim bir testi yüzde kaç çekinilmez olduğunuzu ve etrafınızdaki insanların sizle zorla konuşup konuşmadığını sizi gerçekten sevip sevmediğini anlayabileceğiniz bir kişilik testi

Created by: beyza
 1. birisi mesajıma bakmadığında mesajlarımı geri çekerim
 2. ortada bir şey yokken dahi insanların beni sevmediğini düşünür trip atarım
 3. sırf dışlanmamak adına katılmadığım düşünceleri kendi düşüncemmişim gibi savunurum
 4. kendime ait bir kişilğim var
 5. sarhoşken insanlara yazar sesliler atar ararım
 6. mesajıma bakmayan biri olduğunda meşgul olup olmadığını düşünmeden üst üste mesaj atarım
 7. hayatım hakkında (yaşım, adım, yaşadığım yer) hakkında yalan söylediğim oldu
 8. bilgim olmadığı konularda bilgim varmış gibi yorum yaparım
 9. arkadaşlarımın yapma dediği şeyleri üsteleyerek yapar ve beklenen olumsuz sonuçlar aldığımda şikayet ederim
 10. sürekli yazım yanlışı yaparak ve kelime kısaltarak yazarım
 11. taylor swifti sırf savunmak için savundum/savunuyorum
 12. kanye westi sırf savunmak için savundum/savunuyorum
 13. ilgi odağı olmak adına yalan söyledim/söylüyorum
 14. bir kavgada haksız durumuna düşmemek için psikolojik veya ailevi sorunlarımın öne sürerim
 15. kişilik tipim 'infp, enfp, isfp, infj' dörtlüsünden biri
 16. eften püften şeylere ağlarım
 17. fanlığını yapıp anam babammış gibi savunduğum bir sanatçı/şarkıcı/grup var

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending