Ne kadar AKP'lisin

Bu test sizin ne kadar AKP'li oldugunuzu olcecek. Bu testte verdiginiz cevaplar AKP'lilik boyutunuzu gosterecek. Secimlerde nolur AKP'ye vermeyin yalvariyorum.

31 asal 1 sayıdır asal kelimesinin sonun ak eklersek asalak olur a harfini çıkarırsak salak olur ters çevirirsek kalas olur kalas odundan gelir odun testere ile kesilir testere korku filmidir korku kategorisinin tersi komedidir yani 31 komedidir komedi de komik olduğu için 31 komiktir

Created by: berkau
 1. Oncelikle oyun kime
 2. Ataturk?
 3. Ekonominin hali?
 4. HDP?
 5. CHP-HDP iliskisi
 6. Savunma sanayii
 7. 14 Mayis'tan sonra
 8. Siyasi gorusum
 9. Oy verebilecek misin
 10. Milletvekili secimlerinde hangi parti?
 11. 2002-2008 AKP'si
 12. Allah
 13. LGBT

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending