Ken jij paarden goed genoeg om eentje te krijgen??

Hoi il ga jullie testen om the weten als jij slim en oud genoeg bent om een paard te hebben ik hoop dat jullie deze quiz leuk vinden ik wildeook een paard maar ik Ben nog niet oud genoeg dus heb ik deze kleine quiz gedaan

In deze quiz Komen 11 vragen en jullie gaan ze dus beantwoorde En ik hoop echt dat jullie dit leuk vinden en ja ik will ook een paard maar Ben nog niet oud genoeg ik hoop dat jullie all oud genoeg en slim genoeg zijn

Created by: Lauren

  1. Zijn paarden edeldieren?
  2. Do Horses have feet?
  3. Hoeveel Voeten hebben onze paardige vriendjes??
  4. Hoe heten paarden Hun haar
  5. Hoe noem je een mannetjes paard?
  6. Hoe noem je een meisjes paard??
  7. Hou jij van paarden
  8. Will be graag een paard??
  9. Een paard heeft zorg nodig zou je elke dag voor hem zorgen en voeden en borstellen
  10. Een paard heeft natuurlijk ook Exercise nodig zo je moet h elke dag rijden zou jij dat doen

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.