ne kadar arapsiniz

Quiz Image

arap mısınız, yoksa normal bir insan mı? dininizin, cinsel yöneliminizin, cinsiyetinizin, ideolojinizin, gelirinizin hiçbir önemi yok. eğer arapsanız, bu mekandan atılırsınız.

bu test birtakım bilim insanları ve araştırmacılar tarafından onaylanmıştır. içerisinde domuz eti bulundurmaz, tamamen alkolsüz ve şekersizdir. reçetesiz satılır.

Created by: arapsavar
 1. isminiz hangisine daha yakın?
 2. cinsel yöneliminiz nedir?
 3. dininiz nedir?
 4. ırkçı mısınız?
 5. kişisel temizliğinize önem verir misiniz?
 6. nasıl giyinmeyi tercih edersiniz?
 7. genelde nasıl kokarsınız?
 8. yemeğinizi nasıl yersiniz?
 9. ne sıklıkla kitap okursunuz?
 10. ülkedeki sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
 11. ümit özdağ hakkında ne düşünüyorsunuz?
 12. kadınlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
 13. eşinize nasıl davranırsınız?
 14. telefon/bilgisayar arka planınızda hangisine yakın bir resim var?
 15. lgbt+ hakkında ne düşünüyorsunuz?
 16. türkiye laik bir ülke midir?
 17. 2023 yılında başımızda bulunan iktidardan memnun musunuz?
 18. halka açık bir alandasınız ve yanınızda arkadaşlarınız var, nasıl davranırsınız?
 19. dilini bilmediğiniz bir ülkedesiniz ve yol tarifi soracaksınız, nasıl iletişim kurmaya çalışırsınız?
 20. müslümansınız ve dininiz gereği hacca/umreye gittiniz, döndüğünüzde insanlara ne anlatırsınız?

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending