What member of komiksum are you?

Jste fanoušek kanálu Komiksum, autor který na něj točí či jen člověk, který hledal klokaní p---o. Tento kvíz je přesně pro vás, doufám, že si kvíz velmi užijete.

Tento kvíz nikoho kromě Kryštofa/klokaních koulí nechce zesměšnit. Ozvěte se mi jak se vám kvíz líbil o tom je i jedna z otázek, takže ji zodpovězte pravdivě.

Created by: Petr Machovec

  1. Máte rádi Scotta Snydera?
  2. Máte rádi Scotta Snydera?
  3. Kdyby jste začali na YT, co byste natáčeli? Jak pravidelně?
  4. Chtěli by jste pracovat pro DC?
  5. Jaké české nakladatelství máte nejraději?
  6. Jaké je vaše oblíbené zvíře?
  7. Líbil se vám kvíz?- nemá vliv
  8. Máte rádi Batmana?
  9. Jaký je váš nejoblíbenější člen Komiksum týmu?
  10. Jaký je váš nejoblíbenější komiksový film?

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Quiz topic: What member of komiksum am I?