Siyasi Gorus Testi (Turkiye)

Quiz Image

Türkiye'de tartışılan güncel konular ve genel ideolojik sorulardan oluşan Türkiye siyasetine uyumlu Siyasi Görüş Testi. Çeşitli ideolojilere olan yakınlığınızı yüzdeleriyle görebilirsiniz.

Soru sayısı az olduğundan işaretlediğiniz her seçenek test sonucunuzda radikal değişimlere yol açabilir. Bu sebeple işaretlemeden önce iyi düşünmenizi ve daha net bir sonuç alabilmek adına "kararsızım" seçeneğini işaretlemekten mümkün olduğunca kaçınmanızı tavsiye ederim.

Created by: Batu Kerem
 1. Yakın zamanda kaldırılan öğrenci andının okullarda okutulmasını doğru buluyor ve gerekli görüyor muydun?
 2. Gençlerin ve toplumun, gelenek ve göreneklerimizden uzaklaşması sizi rahatsız ediyor mu? Toplumsal-kültürel değerlerimizin devlet tarafından korunması gerektiğini düşünüyor musunuz?
 3. Özelleştirmeler konusunda ne düşünüyorsunuz?
 4. Eğer ülkemizde şu anki gibi büyük bir sığınmacı ve kaçak problemi olmasaydı; sokaklarda ve dükkanlarda Arapça, Rusça, İngilizce, Kürtçe tabelalar veya yazılar görmek sizi rahatsız eder miydi?
 5. Mevcut veya eski devlet büyüklerine (Atatürk dahil) karşı
 6. Türkiye nüfusunun çok büyük bir çoğunluğu müslüman olduğundan, devlet islami kurallara göre yönetilmelidir.
 7. Sınırlar kapatılmalı ve göç alımı en aza indirilerek sıkı biçimde kontrol edilmelidir.
 8. Kürtçe resmi dil olabilir mi?
 9. Devlet, verdiğim vergiyle yurtdışında yaşayan müslümanlara yardım etmelidir. (Suriye, Filistin, Pakistan, Afganistan)
 10. Bazı ülkeler ve milletler, ortak tarihimiz ve jeopolitik konumumuz sebebiyle doğal düşmanlarımızdır.
 11. Devlet, serveti zenginden alıp fakire dağıtmalı mıdır?
 12. Türk ırkı, diğerlerinden üstündür.
 13. Tarikat ve cemaatler tamamen kapatılmalı mıdır?
 14. Türkiye'de eşcinsel evlilik yasal olmalı mı?
 15. Türkiye, ilişkisi bulunan ülkeler ve uluslararası toplumun desteği olmadan büyük çaplı bir askeri operasyon düzenlememeli veya savaşa girmemelidir.
 16. Hz. Muhammed veya herhangi bir dini figürü veya direkt kutsal kitabı eleştirmek ya da hakaret etmek suç sayılmalı mıdır?
 17. Devlet, özel üretimdense kamu bazlı üretimi tercih etmelidir.
 18. Son günlerde tekrar gündeme gelen zorunlu askerlik kaldırılmalı mıdır?

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending