Ne Kadar Koylusun ?

Quiz Image

Merhaba! Bu testte, gerçek bir köylü olup olmadığınızı ölçmek için çeşitli sorular yer almaktadır. Sorular, eğitim seviyenizden, ailenizdeki çalışma durumuna kadar birçok konuda size yöneltilmiştir. Tarlada çalışma, traktör kullanma, hayvan besleme gibi konuların yanı sıra, köy hayatına özgü kültürel unsurlara da değinilmektedir. Testimizde yer alan soruları cevaplayarak kendinizi gerçek bir köylü olarak tanımlayıp tanımlayamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Sorular arasında köyünüzle ilgili bilgi sahibi olup olmadığınızı, hayvancılıkla ilgililenip ilgilenmediğinizi, köye özgü kültürel öğeleri bilip bilmediğinizi ölçmek için sorular yer almaktadır. Siz de bu testi tamamlayarak, ne kadar köylü olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Hazırsanız, testimize başlayın!

Created by: koyluzizek
 1. Ebeveynlerimden en az biri ilkokul mezunu.
 2. Nenem ilkokula gitmemiş.
 3. Yılın belli zamanları tarlada çalışırım.
 4. Tofaş veya Toros arabamız var.
 5. Toros SW bagajında veya traktör römorkunda yolculuk yaptım.
 6. Süt Ürünleri ve hamur işleri ana besin kaynağımız.
 7. Evimizin bir köşesinde ipek yorganlar var.
 8. Anam beyaz veya çiçekli tülbent takar, basma etek giyer.
 9. Babam kışları bere, yazları seçim şapkasıyla gezer.
 10. Üç tane traktör markası sayabilirim.
 11. Kurban bayramı akrabalarla büyükbaşa gireriz.
 12. Ailem yerde yemek yer.
 13. Babamın ve annemin kuzenlerini tanırım
 14. Patik ve mestin ne olduğunu iyi biliyorum.
 15. Köyümüz, civarında evimiz ve tarlalarımız var.
 16. Köyüme sık sık uğrarım.
 17. Köyümde yaşıyorum.
 18. Yakınlarımda miras kavgasına şahit oldum.
 19. Babam ve dedelerim küfürbazdır.
 20. En azından aile çevremle şiveli konuşurum.
 21. İcar, balya, dana. düve gibi kelimelerin manalarını iyi biliyorum.
 22. Dedemin evi sobali.
 23. Kolsuz şişme ceketim var.
 24. Tavuk yemi kokusu deyince aklımda bi şey canlanır.
 25. Ailem büyükbaş hayvan besliyor.
 26. En az bi aile büyüğüyle beraber/komşu olarak yaşıyoruz.
 27. Ailemde yurt dışına çıkan kişiler sadece hacı dedem ve ninem.
 28. Evimizde alkol içilmez. İçen varsa dışarıda içip eve gelip huzur bozar.
 29. Avlandım.
 30. Ailemin sanat sepete pek merağı yoktur, belki saz çalarlar.

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending