are you a good frined?

Samo sakam da vi pokazam kolku ste prijateli bidejki i jas pred nekoj den mi vikaa deka ne sum bil mnogu dobar i se nadevam deka imate mnogu prijateli bidejki taka i treba

Dali ste prijateli? proverete na kvizot koj sto jas go podgotviv za da si znaete i na vas da ne vi kukaat pozz i zapomnete sekogas imajte mnogu prijateli i malku neprijateli

Created by: pece111222

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Dali sekogas mu pomagate na prijatelot koga ke pobara pomos?
 2. Dali sekogas mu kazuvate na prijatelot za novosti i za izlavanja i obratno?
 3. Dali sekogas na prijatelot mu pozajmuvate, pari za rucek, penkalo, oprema i drugi takvi raboti?
 4. Scenario:Pravete test(fizika, jazik, biologija...) i vie go napisete testot vo prvite 10 minuti no vasiot prijatel nemoze ni 2 zbora da napise. Sto pravis?
 5. Scenario 2:Vasiot prijatel se zaljubuva vo edna od vasite bivsi i vi priznava.Sto pravite?
 6. Scenario 3:Vasiot prijatel Vleguva vo kasa so nekoi gangsteri(bandi, bagabonti, narkomani...) i im dolzi mnogu pari ako ne ke go ubijat.Sto pravite?
 7. Dali imate najdobar prijatel ?
 8. Dali sakate da imate najdobar prijatel
 9. Dali sekogas koga ste na eskurzija ili na odmor patuvate zaedno i sedete zaedno vo avtobusot?
 10. Dali vasiot najdobar prijatel(ako go imate) e od sprotivniot pol?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.

Quiz topic: Am I a good frined?