Turkiye Temelli Politik Test

Quiz Image

Türkiye Temelli bir politik test. Tabi ki bu testteki her şey fikirlerinizi tamamen aktarmayacak ve kesin sonuçlar vermeyecektir ancak kendisi politik fikri hakkında merakı olan insanlar için bir yardımı olacağını düşünüp yaptığım bir test.

Soruların hepsi Türkiye bazlıdır. Sorulara cevap verirken Türkiye üzerinden düşünüp cevap verin. Çıkan sonuçlardaki ideolojilerin hepsi de Türkiye bazlıdır.

Created by: Anonim Turk
 1. Türkiye'deki ekonomi genel olarak nasıl yönetilmelidir?
 2. Suriyeli Mülteciler vatanlarına geri gönderilmelidir.
 3. Teröre ve ''Terörle işbirligi'' yapan partilere karşı yapılması gerekenler.
 4. Türkiye Anayasasının ilk 4 maddesi hakkında
 5. Başörtüsü anayasa ile güvence altına alınmalıdır.
 6. 1980 ve öncesi askeri darbeler/darbe denemeleri.
 7. 28 Subat darbesi ve sonrasi hakkinda
 8. Ergenekon ve Balyoz davalari hakkinda
 9. Çözüm Süreci ve sonrası süreç
 10. Türkiye'deki eğitim sistemi
 11. Cemaatler ve Tarikatlar hakkında
 12. İmam hatipler ve din kültürü ahlak dersi
 13. Ana dilde eğitim gerekli midir?
 14. 5816 kaldırılmalı mıdır?
 15. İslamı ve diğer bütün dinleri eleştirme hakkı
 16. Bireysel Silahlanma hakkında
 17. Türkiye Dış diplomaside
 18. LGBT derneği ve LGBT bireyler hakkında
 19. Türkiye'de bir devrim olduğunda ne şartlar ve kimler tarafından yapılmalı?
 20. Devlet malları zenginden alıp fakirlere dağıtmalıdır.
 21. Zorunlu Askerlik kaldırılmalı mıdır?
 22. Türk Milleti kültürel ve diğer konularda afganlar,araplar ve diğer ortadoğu ırklarından üstündür.
 23. Türkiye halkın desteği olsa da uluslararası bir destek almadan herhangi bir operasyona/savaşa girişmemeli.
 24. Gençlerimize etki eden yabancı siteler,popüler sosyal medya siteleri yasaklanmalı veya gençlerimiz üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılmalıdır.
 25. Madanoğlu ve ekibinin darbe teşebbüsleri
 26. Türkiye'de Sosyalizm daha ... olmalıdır.

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending