Siyasi İdeoloji Testi V.2.0

Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2

Türk Milliyetçiliği Muhafazakar milliyetçilik Ümmetçilik islamcılık Liberteryenlik Liberalizm Solculuk Türk Milliyetçiliği Muhafazakar milliyetçilik Ümmetçilik islamcılık Liberteryenlik Liberalizm Solculuk

Created by: anket

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Sizce anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmelimi ?
 2. Sizce suriyelilere vatandaşlık verilmelimi ?
 3. Sokakta sevgilisiyle el ele gezenler vb. durumlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 4. Sizce kuzey avrupa ülkelerin anlatıldığı gibi harika bir yermi ?
 5. Günümüzdeki mhp hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 6. Sizce muhaliflerin iddia ettiği gibi medyanın %90'nı akpnin elindemi ?
 7. Sizce alkol yasaklanmalımı ?
 8. Sizce son seçimde muhalefetin iddia ettiği gibi şaibe varmı ?
 9. Cemaatler ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 10. Gündemi en çok nereden takip ediyorsunuz ?
 11. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 12. Size göre vatansever hangisidir ?
 13. Sizce ak partinin iddia ettiği gibi Türkiye son 15 yılda gelişme kaydetmişmidir ?
 14. Günümüzdeki chp hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 15. Sizce sosyal medya yasaklanmalımı ?
 16. İmkanınız olsaydı hangi ülkede yaşamak isterdiniz ?
 17. Sizce vergi sistemi vb. konular nasıl olmalı ?
 18. Sizce Türkiye avrupa birliğine katılmalımı ?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.