Ne Kadar Sametistsiniz?

Quiz Image

Bu test, sizin ne kadar Sametist bir birey olduğunuzu belirlemek için hazırlanmıştır. Teste başlayıp ne kadar Sametist olduğunuzu öğrenin ve Denizli'ye kanıtlayın!

Not: Test tamamen mizah amaçlı yapılmıştır. Testteki bütün görüşler hayal ürünüdür ve bahsi geçen kişiler ve kurumların gerçekle bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Created by: aipuweth
 1. SHP Hakkında
 2. Uşak Hakkında
 3. Taşgın Hanedanı Hakkında
 4. Aileler & Hanedanlar Hakkında
 5. Denizlili kimdir?
 6. Denizli, Sametizm ilkelerine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
 7. II. Samet İhtilali yapılması gereken haklı bir devrimdi.
 8. Uşak propagandası yapanlar yargılanmalıdır.
 9. Denizli'ye gelen mülteciler Denizli kültürünü benimsemeli ve dilimizi öğrenmelidir.
 10. DİSEM'e gereğinden fazla kaynak ve bütçe ayrılıyor.
 11. Bıldıranfetamin, Nojuryum gibi maddelerin tüketimi yasaldır.
 12. Çınar İyiadamyol tutuklanmalıdır.
 13. Honaz Cezaevi diktatör ve faşist kafayla kurulmuş ve aynı kafayla yönetilen, insanlık dışı bir cezaevidir.
 14. Eğer bir Uşaklı Denizli'de yaşayacaksa, diğer vatandaşlara göre daha fazla vergi vermelidir.
 15. Eşme, Uşak'ındır.
 16. Eğer bir Uşaklı, Denizli'de kendi bayrağını dalgalandırmak isterse bu benim için sorun olmayacaktır.
 17. SAMETİM şirketi ve yan kuruluşları kapatılmalıdır.
 18. Denizlili biriyle Uşaklı birinin evlenmesi, anormal karşılanmalıdır.
 19. Taşgınov did nothing wrong.
 20. DSK yönetime el koymalıdır.
 21. Evrenlerarası Galaktik Denizli İmparatorluğu düşüncesini destekliyorum.
 22. Yüzbaşı Samet Oktay BILDIRAN vatanına ve milletine hizmet eden fakat Uşaklı teröristler tarafından şehit edilen vatansever bir subaydır.
 23. Horoz dövüştürmek yasal olmalıdır.
 24. Denizli ve Uşak birbirleriyle dost olmalı, hatta birleşip federatif bir düzen kurmalıdırlar.
 25. Denizli mizahı bütün evrenlerin en komik mizah türüdür ve öyle kalacaktır.

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending