Ne Kadar Karadenizlisin?

Bu quiz gargaris tamamen eğlence amaçlıdır. Tabiki sonuçlar tamamen gerçekleri yansıtmıyor. Ancak çok da fake değil yani :) O yüzden dikkatli çözün soruları

Mesela yukardaki paragraftaki gargaris kelimesinin manasını bilmen lazım gerçekten bizim oralıysan. Zira quiz (s) diyince akla ilk gelen kelime odur. Bu da böyle bir bilgi

Created by: Adam
 1. İnsanlar senin hep sinirli olduğunu mu söylüyor?
 2. İnsanlar hareketlerinizi çok tuhaf buluyor ama sizce mantıklı mı?
 3. Ayam nasılken goğlizler çıkar?
 4. Milliyetçi misiniz?
 5. Karadeniz'in başkenti neresidir?
 6. Hangi takımı tutuyorsunuz?
 7. İfteri nedir?
 8. Hangisinin şarkılarını daha çok dinlersiniz?
 9. Silahlarla aranız nasıl?
 10. Laz mısınız?
 11. Ana dilde eğitim olmalı mı?
 12. Ferrero nedir?
 13. Neresi Karadeniz bölgesinde olmayan bir şehirde olmasına rağmen Karadenizli özelliği gösterir?
 14. Hangisi daha iyi?
 15. "Oy Allah'um Allah'um,Oy dereler dereler,......" Tamamlayın.
 16. Yanında birileri Yunanca konuşsa ne yaparsın?

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending