Kuinka arvokas hevosesi on Howrsessa?

Quiz Image

Ajattelin siis tehdä tällaisen quizin, sillä kaikki hakemani muut quizit olivat englanniksi, eivätkä kovin tarkkoja. Tämäkään ei välttämättä mikään onnistunein ole, joten palautetta saa laittaa. Saatan myöhemmin tehdä uuden, sillä tämä ei toimi kovin tarkasti. Antaa helposti tulokseksi 500-5000eq, joten älkää luottako siihen tulokseen täysin. Käyttäkää järkeä ;)

Tämä quiz on siis tarkoitettu Suomen Howrsea pelaaville, jotka eivät osaa hinnoitella hevosia kunnolla. Tai, miksei jo kokeneillekin pelaajille huvin vuoksi. Minut löytää Howrsessa nimellä papuya.

Created by: papuya. of Howrse
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Mikä on hevosesi sukupuoli?
 2. Onko hevosesi harvinaisen värinen? Tämä riippuu rodusta, sillä joillain on vain 3 värivaihtoehtoa, kun taas joillakin yli 20. Eli mitä enemmän prosentteja, sitä tavallisempi väri. Tämä on myös helppo tarkastaa myyntien kautta ⇨ jos tiettyä väriä on paljon myynnissä melko halvalla, väri ei ole erikoinen
 3. Kuinka vanha hevosesi on?
 4. Kuinka hyvä GP hevosellasi on? (hevosen sivu > genetiikka > yhteensä)
 5. Kuinka hyvin hevosesi on blupattu? (hevosen sivu > genetiikka > BLUP)
 6. Onko hevosellasi bonus esineitä?
 7. Onko hevosellasi mustanpörssin esineitä? (tämä jatkuu vielä seuraavassa kysymyksessä)
 8. Jos tammasi on kantavana, onko sillä jotain lisääntymiseen liittyviä esineitä?
 9. Mikä on hevosesi laji?
 10. Onko hevosesi koulutettu?
 11. Jos hevosesi on aasi tai kylmäverinen, kuinka paljon sillä on astutuksia jäljellä? (näitä hevosia voi käyttää astutukseen vain 3 kertaa)
 12. Onko hevosesi valmis Grand Prix / ruusukekilpuri

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.