Hvad for en the last of us karakter er du?

Quiz Image

Quiz om the last of us yayyaya. Find ud af hvilken the last of us karakter du er:D Jeg er meget glad for det her, og nu skal jeg bare skrive et eller andet

Hehehh hej hej hehe nu skal jeg også skrive noget fordi sådan er det. Ej jeg er bare nød til at skrive noget nu. God fornøjelse :D Med venlig hilsen: Josefine

Created by: Josefine

  1. Hvordan vil du beskrive dig selv?
  2. Hvad er vigtigst for dig?
  3. Hvad drømmer du om der skal ske i fremtiden?
  4. Hvad er din stærke side?
  5. Din yndlings filmgenre
  6. Hvad kan du bedst lide?
  7. Hvor langt vil du gå for at beskytte dem du elsker
  8. Din hårfarve
  9. Hvad er dit yndlings f-- i skolen?
  10. Elsker du Jose?

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.