Sevgili, Flort Ya Da Yakin Arkadalar Icin Minik Bir Test :)

Arkadaşlar Segili Adaylarınıza Yapabileceğiniz Küçük Çaplı Tanıma Quizi Yanınızda Cevaplarsa Daha İyi Olur 15382046293740274730206729293727910473792847282904736367186289247366151536930340504736255

Bu Arada Ben Bile Hazırlarken Soruları bi tık çekindim bilginiz olsun 18364920274636621514142533737292010373626262626266813448383920273663251141738392836336

Created by: Yunus Baki
  1. sevgilin olacak kişinin geçmiş veya yakın geçmişteki cinsel birlikteliğini öğrensen nasıl hissedersin
  2. sevgilin olmasını istediğin kişiyle yaptığın plan varsa hangisine yakındır
  3. kıskanç bir insan mısın
  4. bi ilişkide baskın taraf hangi taraf olmalı
  5. hesap ödeme konusunda düşüncen nedir
  6. sevgilinden en büyük beklentin nedir
  7. geleceğe dair (evlilik) ne gibi düşüncelere sahip olursun
  8. karşı tarafın aile ilişkileri senin için ne kadar önemlidir
  9. seni etkileyen en önemli şeyi nedir
  10. sevgilinin karşı cinsten bir arkadaşı var ve onunla bir alanda zaman geçirmesi gerektiğini söylüyor bu durumda ona karşı fikir ve düşüncelerin ona karşı güven rahatlığın ne ölçüde olurdu

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending