Keuhkojen terveys

Iällä tai sukupuolella ei ole vaikutusta tähän testiin, täytä kuitenkin molemmat englanninkieliset kohdat. Ikääsi vastaavat luvut sekä sukupuoli Male on mies ja Female on nainen.

Keuhkojen terveys on hyvin tärkeää ihmiselle, sillä keuhkovauriot korjaantuvat hyvin hitaasti ja joskus eivät ollenkaan. Ole rehellinen itsellesi tehdessäsi testiä.Kun testi on valmis paina Submit Answers.

Created by: Ann
1. What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
2. What is your gender?
Male
Female
3. Tupakoitko?
Kyllä
Olen lopettanut
En
4. Kuinka paljon tupakoit?
En yhtään
1-2 savuketta päivässä
enemmän kuin kolme
olen ketjupolttaja
5. Milloin aloitin tupakoinnin?
En tupakoi
alle 16-vuotiaana
yli 16-vuotiaana
6. Kuinka kauan olet polttanut?
en polta
alle puoli vuotta
yli puoli vuotta
yli vuoden
pitempään kuin vuoden
7. Miten usein oleskelet tupakansavussa?
en koskaan
joskus
usein
8. Millainen on ilma työpaikallasi?
tupakansavua
savua
pölyä
asbestia
homepölyä
puhdas ilma
9. Kuinka usein sinulla on hengitysteiden infektioita? yskää tai flunssaa, johon liittyy yskä tai limaneritystä
useita kertoja vuodessa
noin kaksi kertaa vuodessa
korkeintaan kerran vuodessa
harvemmin kuin kerran vuodessa
10. Onko sinulla allergiaa huonepölylle, pölypunekille tai eläinpölylle?
kyllä
ei
11. Harrastatko kävelyä tai pyöräilyä?
Vähintään kolme kertaa viikossa ½ tuntia kerrallaan
en harrasta liikuntaa
en, mutta kävelen tai pyöräilen työpatkat
en, minulla on ruumiillinen työ
silloin tällöin , en säännöllisesti
12. Milloin yskit?
vain kun sairastan infektiotautia
minulla on kestoyskä
kun rasitan itseäni
olen yskinyt jo monta viikkoa putkeen
13. Yskitkö aamuisin limaa?
En
Kyllä
14. Millaisia ovat ysköksesi
en yski
kirkkaita
keltaisia
vihertävän ruskeita
verisiä
15. Laukaiseeko kylmä, nauraminen tai rasitus yskänkohtauksen sinulla?
ei
joskus
kyllä
16. Herätkö yöllä siihen että et saa happea?
Kyllä
Joskus
En

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes