Speed of Sound Quiz

Deze test is bedoeld van Speed of Sound om haar Secret Santa te achterhalen. Nadat zij het goed geraden heeft mag de link naar deze test geshared worden op FF. Heel veel succes gewenst met het maken van deze quiz!

Ik ben verplicht om hier wat neer te zetten, maar ik weet niet wat ik moet schrijven. Alles is al verteld en het moet wel een quiz blijven. Zijn de 150 karakters al gepasseerd of word ik weer gecrepeerd?

Created by: Anoniempje

 1. De gebruikersnaam van jouw Santa verwijst ook naar een liedje.
 2. Jouw Santa heeft meerdere accounts op FF.
 3. Sinds haar registratie op FF gebruikt jouw Santa nog steeds dezelfde avatar.
 4. Jouw Santa heeft een veganistische levensstijl.
 5. Jouw Santa draagt Dr. Martens en heeft daar ook een uitgesproken mening over
 6. Aan het posten van vele kattenfoto's in het WJEKW-topic heeft jouw Santa zich ook schuldig aan gemaakt.
 7. Jouw Santa houdt op het forum overduidelijk van taal en dillema's.
 8. Jouw Santa is nogal nostalgisch aangelegend wat betreft de jaren 90.
 9. Jouw Santa zou graag een bloedzuigend glitterend mythisch wezen zijn die bekend is van een YA franchise.
 10. Jouw Santa komt altijd veel te vroeg op haar afspraken.
 11. Jouw Santa heeft een uitgesproken mening over Glennis Grace en Davina Michelle.
 12. Jouw Santa heeft blond, stijl haar.

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.