Ne kadar Gerizekalı orospu çocusunuz Testi

asdasd asda sda sda sda sdas da sdas das da sdasd asd a sda sd asd asd asd as da sda sd asdasdas dasd asd as da sda sd asd asd as das das da sda sd asd asd

dsasdasdas dasdasdas dasdasdasda sdasdasdasd asdasdasd asdasdsad asda sda sda dadasd asdasdas dasdasda sdasda sdasdasdas dasdasd asdasdas dadas dasda asd

Created by: Ogulcan

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Hangi ülkede yaşamak isterdiniz?
 2. HAngi sporu daha çok seversiniz?
 3. Hangisi daha iyi futbolcudur?
 4. Anime izliyor musunuz?
 5. Hangi siyasi görüşe sahipsin?
 6. İçki içer misiniz?
 7. Sigara içer misiniz?
 8. Feminizm hakkında ne düşünüyorsunuz?
 9. Hangi p---o başlığı daha çok ilginizi çeker?
 10. BUrçlar hakkında ne düşünorsunuz?
 11. Çocukluğunda hangi bilgisayar oyununu oynadın?
 12. İKHAl'deki en gerekli faaliyet hangisidir?
 13. Küçükken hangi şarkıcıyı daha çok dinledin
 14. Hangisi daha önemlidir?
 15. Hangi hearthstone decki daha çok zeka ister? (HEarthstone oynamayanlar son şıkkı seçebilir)
 16. Tos oynarken mafyaysanız hangisini yaparsınız
 17. Bu test Oğulcan'ın görüşleri duğrultusunda yapılmıştır?
 18. Bu test tamamen TARAFSIZDIR

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.