Oled sa Pon või Zi?

It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.

It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quizzzz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.

Created by: Pille of Pille blooooog .
(your link here more info)
1. What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
2. What is your gender?
Male
Female
3. Kas sa tahaksid endale laulvat jaanalindu koduloomana?
See oleks suurepärane!
hmmm. ma eelistaksin mõnda muud looma.
Kui keegi sult seda küsiks, ei usuks sa seda.
4. Kas teeksid oma armastatule koogi?
Loomulikult!
Ei teeks.
5. Kas sa sööksid selle küpsise ennem ära?
Jah, kuid see ei ole mu eesmärk.
Ei! See oleks ju õel.
6. Kas sulle meeldib süüa kummikarukeste päid?
Yeah! see on lõbus.
mulle meeldib neid niisama süüa.
mulle ei meeldi kummikarukesed.
7. Kui sa läheksid oma armastatule lilli korjama ja see lõpeb sellega, et kärbsepüünis hammustab sind, siis mida sa teed?
Annad alla ja lähed lillepoodi.
Sa korjad talle ühe rohukõrre.
Sa ei tahagi enam lilli.
8. Oskad sa hästi ninjat mängida?
ou yeah, ja veel kuidas.
enam - vähem
ääm .. ei.
mulle ei meeldi ninjad.
9. Kui kellegi kala sureb, siis mida sa teed?
ütled talle, et kõik saab korda.
sind ei huvita see.
annad talle plaastri.
10. Kui sa kaitsed kedagi ämbliku eest, siis sa ... ?
lased ennast hammustada, siis ta sureb
karjud ja jooksed ära
11. Sulle ei meeldi teod.
Tõsi
Vale
12. Hoiad sa alati oma armastatul silma peal, kui ta magab?
Loomulikult!
Ma üritan.
Ei.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes