Is it true or false ?

"Det finnes mange smarte mennesker, men få som utmerker seg på et genialt plan. Jeg vil ikke si at du er et geni om du greier denne testen ettersom alt er ren gjetting, så du faller innenfor gruppen av de mange smarte menneskene."

"Er du et geni? Det finner du kanskje ut ved å ta denne testen. Eller ikke. Gjett i vei, true or false?" Det er ikke så vanskelig som det ser ut til, for mesteparten er jo trossalt bare gjetting? Eller kan du det, ditt geni?

Created by: Iselin Asheim of iselin åsheim
(your link here more info)
What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
What is your gender?
Male
Female
1. Epler er gjør deg mer våken enn koffein
TRUE
FALSE
2. Alfred Hitchcock hadde ikke navle
TRUE
FALSE
3. En røyker som røyker en pakke til dagen vil i gjennomsnitt miste 2 tenner hvert tiende år
TRUE
FALSE
4. Mennesker blir ikke syke av kaldt vær, men av å være mye inne
TRUE
FALSE
5. Kun 7 % av verdens befolkning er venstrehendte
TRUE
FALSE
6. 40 mennesker blir sendt på sykehus av hundebitt hvert minutt
TRUE
FALSE
7. En gjennomsnittsperson har på over 50 år har brukt 5 år på å stå i køer
TRUE
FALSE
8. Tannbørsten ble oppfunnet så tidlig som 1498
TRUE
FALSE
9. Gjennomsnitts husfluen lever i en måned
TRUE
FALSE
10. 40 000 amrikanere skades av toaletter hvert år
TRUE
FALSE
11. En gjennomsnitts pc-bruker blunker 7 ganger i minuttet
TRUE
FALSE
12. Føttene dine er større om ettermiddagen enn resten av døgnet
TRUE
FALSE
13. De fleste har spist en edderkopp i søvne
TRUE
FALSE
14. Den virkelige grunnen til at strutser stikker hodet i sanden er for å lete etter vann
TRUE
FALSE
15. De eneste to dyrene som kan se bak seg selv uten å snu hodet er kaninen og pappegøyen
TRUE
FALSE
16. Michael Jackson eier rettighetene på South Carolina salmen
TRUE
FALSE
17. I de fleste tv-reklamer for melk er det brukt en blanding av hvit maling og malingstynner istedet for ekte melk
TRUE
FALSE
18. Prins Charles og prins William reiser ALDRI med samme fly i tilfelle det skulle oppstå en flyulykke
TRUE
FALSE
19. De fleste sykehus tjener penger på å selge navlestrenger etter fødsler, til blodåretransplantasjoner
TRUE
FALSE
20. Hvis det ikke hadde vært tilsatt farge i Coca Cola hadde brusen vært grønn
TRUE
FALSE

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes