Hvilket Gemisphere smykke passer for deg?

Gemipshere er for kjennere et merkenavn på verdens sterkeste krystaller. De vakre terapeutiske smykkene gjør selvutvikling enkelt! Virkelig helbredelse skjer innenfra og ut, og på flere plan samtidig!

I denne testen kan du finne ut hvilket Gemisphere smykke som kan være det mest optimale for din kropp, følelser, tanker eller som kan bidra til å realisere eller konkretisere dine drømmer! Prøv selv og oppdag hva du trenger mest! OBS: De to første spørsmålene er på engelsk!

Created by: Linette of Sup---ature nettbutikk
(your link here more info)
1. What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
2. What is your gender?
Male
Female
3. Immunforsvaret beskytter deg mot ytre påvirkning og beskytter også din indre virkelighet. Hvor sårbar er du for å bli påvirket av andres ideer og meninger?
Jeg har lett for å sette i gang med nye ting og så forlate dem før jeg er ferdig
Jeg blir ofte påvirket av andre og er klar over det
Jeg lar meg påvirke enkelte ganger
Jeg vet hva jeg vil og lar meg sjelden påvirke om ikke det er i tråd med egne ønsker
4. Det er krevende å være menneske i vår verden i dag. Hvilket område tror du at du trenger mest fokus på?
Mental klarhet
Positive følelser
Fysisk avslappelse
Ernæring og næringsopptak
Tilpassningsevne
5. Det er ikke lett å leve ut sine drømmer når man ikke vet hva man vil. Hvilket forhold har du til dine drømmer?
Jeg har et sterkt behov for å finne min egen drøm og gjøre noe unikt
Jeg vet hva jeg vil, men vet ikke hvordan jeg skal gjennomføre det i praksis
Jeg er usikker på hva jeg virkelig har lyst til
Jeg lar meg stoppe fordi jeg tar hensyn til omgivelsene mine
6. Hvilken setning tiltaler deg mest?
Jeg ønsker å leve mer i tråd med hva jeg føler er rett for meg
Jeg setter andre foran meg selv
Jeg ønsker mer selvtillit
Jeg savner trygghet og indre ro
7. Hvilket forhold har du til å gi slipp på det gamle for å gå videre inn i noe nytt?
Jeg elsker at nye ting skjer hele tiden
Jeg liker best forandring i mitt eget tempo
Jeg opplever forandring som litt skummelt
Alle endringer er en utfordring for meg
8. Er du oftest positiv eller negativ i dine tanker?
Jeg er stort sett en optimist
Jeg kunne gjerne vært mer optimistisk
Jeg kan være negativ, men skjuler det for omgivelsene
Jeg er ofte deprimert og andre er klar over at jeg har det vanskelig
9. Trenger du mer kraft til å manifestere konkrete ting i livet ditt?
Ja jeg trenger å bli mer praktisk
Jeg er praktisk men savner kreativitet
Jeg ønsker å bli mer effektiv
Jeg er produktiv, men ønsker høyere kvalitet på det jeg gjør
10. Hvilken setning om kjærlighet liker du best?
Man må elske seg selv før man kan elske andre
Kroppen min trenger også kjærlighet
Min evne til kjærlighet forsterkes når jeg gir til andre
Min partner er viktigere enn alle andre
11. Hvlken setning om styrke stemmer best for deg?
Jeg har en sterk personlighet
Jeg er opptatt av å beherske det fysiske
Indre og ytre styrke er like viktig for meg
Indre styrke er viktigst for meg
12. Hva ønsker du deg mest?
Helbredelse av kroppen
Bli ferdig med fortiden/gamle forhold
Slutte å kritisere deg selv
Bli tilfreds med livet slik det er

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes