Hva vet du om norske medier?

Det finnes mange områder man kan være kunnskapsrik på. Denne quizen handler om norske medier, både historisk og i nåtid. Tør du ta utfordingen og svare på disse spørsmålene?

Har du det som skal til for å score høyt på disse spørsmålene? Det er ti spørsmål som avslører hvor god innsikt du har i norske medier og norsk mediehistorie.

Created by: Hovdan Com of Hovdan.Com
(your link here more info)
What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
What is your gender?
Male
Female
1. Hva heter organet som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse?
Det etiske rådet for mediesaker
Pressens faglige utvalg
Pressens overvåkningsorgan
Pressens fag- og etiske utvalg
2. Hva het de to Bodø-avisene som slo seg sammen til det vi i dag kjenner som Avisa Nordland?
Lofotposten og Salten Dagblad
Bodø-avisa og Nordlands Trompet
Nordlandsposten og Norlands Framtid
Nordlands Framtid og Bodø Dagblad
Nordlandsavisa og "Bodø i dag"
Avisa Nordland og Nordlandsposten
3. I hvilken kommune blir avisa Varingen utgitt?
Røyken
Vestvågøy
Nittedal
Lillestrøm
Trondheim
Sandnes
4. I hvilket land gir man ut verdens nordligste avis?
Russland
Canada
USA- Alaska
Norge
5. Hva het de to radiostasjonene som etablerte seg i 1993?
Radio1 og NRJ
P4 og NRK P3
Nato-radioen og France Telecom
P4 og Radio Sør
6. I hvilket år etablerte den første norske avisa seg på internett?
1992
1993
1994
1995
1999
1998
7. Hvilken norsk TV-kanal ble etablert i 1995?
TV2
NRK2
Samii TV
FEM
TV2 Zumo
TV3
8. Hvor mye penger fikk NRK inn i krinkastingsavgift i 1995?
Ca. 1,5 milliarder kroner?
Noe over 3 milliarder kroner
10 milliarder kroner
5.600.000.000 kroner
600 millioner kroner
1,8 milliarder kroner
9. Når begynte prøvesendinger av TV i Norge?
1959
1949
1961
1954
1962
10. Hvem av disse har ikke vært kringkastingssjef i NRK
Hans Jacob Ustvedt
Karl Otto Lisberg
Torolf Elster
Hans Tore Bjerkås
Einar Førde
Kaare Fostervold

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes