Er du i det rigtige forhold

Foeler du dit forhold til din partner koerer godt eller skidt? Proev vores beroemte kaerlighedsquiz og faa bekraeftet dine anelser.. Det tager kun fem minutter og bagefter vil du have en krystalklar ide om hvordan det gaar i jeres forhold

Goddag og velkommen til Solredaktionens store Valentinesquiz. Vi laegger ud med to spoergsmaal, der ikke har indflydelse paa det endelige resultat. Vi beklager de manglende ae, oe og aa.

Created by: Sol of Valentinestema Sol.dk
(your link here more info)
Special Quiz: Discover Your Top Dating Traits
Are you a big-hearted shy person in search of an ambitious adventurer? Find out!
1. What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
2. What is your gender?
Male
Female
3. Smaa diskussioner bliver generelt til store, grimme skaenderier fyldt med anklager, kritik, bandeord og tilbagevenden til gamle skaenderier.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
4. Din partner kritiserer eller latterliggoer dine tanker, meninger, foelelser eller oensker.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
5. Du stoler paa din partner
Altid
Ofte
Sjaeldent
Aldrig
6. Din partner misforstaar dig, og tit negativt.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
7. Naar I skal loese et problem er I uenige om hvordan.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
8. Du glaeder dig til jeres fremtid sammen.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
9. Du toever med at udtrykke dine foelelser til din partner.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
10. Du overvejer serioest at date eller gifte dig med en anden.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
11. Du foeler dig ensom i dit forhold.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig
12. Du glaeder dig til at tilbringe tid sammen med din partner.
Ofte
Det sker
Sjaeldent
Aldrig

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes